privacy

|

disclaimer

Algemene voorwaarden

|
Alfinco Hypotheken
Postbus 566
8440 AN Heerenveen

Tel: 0513-842419

start.
Hypotheken.
Verzekeringen.
Financieringen.
Sparen.
ALFINCO
HYPOTHEKEN

Disclaimer

De getoonde informatie op deze website is en wordt door Alfinco Hypotheken met uiterste zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De invoer van gegevens is gedeeltelijk afhankelijk van derden. Alfinco Hypotheken verstrekt door middel van deze website slechts informatie over financiële producten en diensten die door Alfinco Hypotheken worden aangeboden of waarin Alfinco Hypotheken bemiddelt. Alfinco Hypotheken behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen of eenzijdig aan te passen.

 

Alfinco Hypotheken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

 

Alfinco Hypotheken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Alfinco Hypotheken opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Ofschoon Alfinco Hypotheken alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Alfinco Hypotheken niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

 

Verwijzingen naar websites die niet door Alfinco Hypotheken worden onderhouden zijn zuiver ter informatie van de bezoeker opgenomen. Niettegenstaande is Alfinco Hypotheken uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar een verwijzing wordt gedaan. Alfinco Hypotheken, kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Alfinco Hypotheken kan niet instaan voor de kwaliteit van eventuele aangeboden producten c.q. diensten van derden. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Alfinco Hypotheken worden onderhouden wordt direct afgewezen.

 

U dient als gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er voor in jegens Alfinco Hypotheken voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en ingeval van een inbreuk op rechten van intellectuele eigendomsrechten van de website van Alfinco Hypotheken en/of haar leveranciers, behoudt Alfinco Hypotheken zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.